Produktet

Parqe Fotovoltaike

Implementimi me sukses i 83 parqeve energjetike dhe lidhja me rrjetin kërkojnë aftësi dhe ekperiencë. ENERAL ka nje staf profesional dhe 8 vjet eksperiencë, të nevojshme për të ofruar një zgjidhje të plotë për të maksimizuar të ardhurat duke optimizuar efikasitetin dhe kohën e shfrytëzimit të parkut tuaj diellor.


    .
image
image

Biznesi Juaj

ENERAL ka njohuri dhe experiencë në mënyrat sesi energjia diellore mund të integrohet në mënyrë inteligjente me funksionin e ndërteses së biznesit tuaj.


    .

Shtëpia Juaj

Sistemet fotovoltaike diellore ne çati janë ndër teknologjitë e pakta të prodhimit të energjisë që mund të instalohen në pikën e konsumit. Ato kanë potencial jo vetëm për tu dhënë konsumatorëve kontroll më të madh të kostove të energjisë, por edhe për të siguruar një mënyrë shumë efikase të balancimit të furnizimit me energji.

    . . .
image