Projektet

Xsanthi 2MW

Park energjetik me kapacitet 2 MW i ndërtuar në Kretë, Greqi duke përdorur sisteme të lëvizshme që ndjekin automatikisht lëvizjen e diellit.


  • © Eneral Group

Tsotili 1.2MW

Park energjetik me kapacitet 1.2 MW i ndërtuar në Kozani, Greqi me sisteme të lëvizshme dhe me pamje tërheqëse si ujvarë.


  • © Eneral Group

Pentalofo 1MW

Park energjetik me kapacitet 1 MW i ndërtuar në Pentalofo, Greqi me konstruksione metalike statike.  • © Eneral Group

Një pjesë të projekteve të përfunduara mund ta gjeni këtu

Gallery