Shërbimet

01

Projektim

Ne dizenjojmë kerkesën tuaj duke ju sugjeruar alternativën më të përshtatshme për ndërtimin e sistemit tuaj fotovoltaik

02

Implementim

Ne ndërtojmë sistemin tuaj fotovoltaik duke ju garantuar një eficense maksimale për përfitimin e energjise diellore

03

Mirëmbajtje

Ne ju ndihmojmë të siguroni një jetëgjatësi të sistemit tuaj duke ju ofruar mirëmbajtje në vendodhjen e objektit. Ne ju garantojmë qëndrueshmëri dhe efikasitet ndër vite për të ruajtur investimet dhe përfitimet tuaja

Projektim i detajuar

Për dizenjimin e projektit ne bashkëpunojmë me PDEnergy Greece e cila na ofron të gjitha teknologjitë e certifikuara të përdorura në terren, si dhe planet e projekteve, topografinë e parqeve si dhe supervizon të gjitha lidhjet elektrike me rrjetin.

Instalim profesional

Duke na zgjedhur ju fitoni akses në aftësitë profesionale të ENERAL. Kjo experiencë bazohet, mbi vite të njohjes dhe ekspertizës në inxhinieri, integrimin e sistemeve, sisteme kontrolli elektronikë të prodhimit të energjisë në partneritet me kompanitë kryesore në botë në fushen e energjisë diellore

Siguri në sistem

Kjo përfshin inspektime periodike si dhe zëvendësime komponentesh në varësi të kontratave të mirëmbajtjes dhe kushteve kontraktuale

SI PUNOJME NE

PREZANTIM

 • Takim nga afer
 • Prezantim i produkteve dhe shërbimeve tona
 • Vizitë në objekt
 • Dokumentim i kërkesave tuaja

KUOTIM

 • Dizenjim projekti teknik
 • Detajim produktesh mbi projektin e dizenjuar
 • Planifikim i energjisë së prodhuar/shfrytëzuar
 • Preventiv kosto/përfitim

IMPLEMENTIM

 • Ndërtim i konstruksioneve metalike
 • Instalimi i paneleve fotovoltaike
 • Instalimi elektrik
 • Lidhja me rrjetin

MIREMBAJTJA

 • Monitorim në distancë
 • Riparim defektesh
 • Kontrolle periodike në objekt
 • Përmirësime të mundshme